Lecţia 8: Rugăciunea – Intimitate cu Dumnezeu

Lecţia 8: Rugăciunea – Intimitate cu Dumnezeu

De Michael Fackerell
Scopul mântuirii este să restaureze oamenii pierduţi la o relaţie cu Dumnezeu Tatăl nostru. Prin crucea lui Isus, barierele acelei relaţii au fost date la o parte. Când începem să ne încredem în Dumnezeu din nou şi să ne întoarcem de la păcatele noastre, El vine în vieţile noastre să înceapă o nouă relaţie de dragoste cu noi. Dumnezeu există în fiecare creştin adevărat (Romani 8:9,10; Ioan 14:23; Apocalipsă 3:20; 2 Corinteni 13:5).

Lecţia 7: Credinţa in Dumnezeu

Lecţia 7: Credinţa in Dumnezeu

de Michael Fackerell

Am văzut că Dumnezeu a pus la dispoziţie o mântuire uimitoare din toate consecinţele rebeliunii. Această mântuire trebuie să fie primită prin credinţă şi pocăinţă. Dumnezeu aşteaptă, ca noi să ne schimbăm să alegem cu cine ne vom alia şi către cine vom fi loiali. Acum trebuie să-L iubim pe El şi să-I slujim Lui, nu dorinţelor noastre vechi, egoiste şi corupte. El vrea să ne elibereze de orice opresie.

Lecţia 6: Pocăinţa de faptele moarte

Lecţia 6: Pocăinţa de faptele moarte

de Michael Fackerell

În lecţia trecută, am văzut minunata provizie pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi prin moartea şi învierea lui Isus Cristos. Am văzut că această lucrare a lui Dumnezeu pentru noi a fost făurită să întoarcă toate efectele rebeliunii omului împotriva lui Dumnezeu. Toate lucrurile rele pe care noi le-am meritat au fost puse pe Isus la cruce, în timp ce toate binecuvântările Împărăţiei care aparţin lui Isus noi le împărtăşim prin cruce şi înviere.

Lecţia 5: Crucea şi Mântuirea prin har

Lecţia 5: Crucea şi Mântuirea prin har

de Michael Fackerell

Noi am văzut că după căderea lui Adam toţi oamenii au devenit păcătoşi, încălcători de lege şi erau sub judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Totuşi, planul lui Dumnezeu nu a fost ca să distrugă. Dumnezeu încă a vrut să fie un tată bun pentru noi. Dar acum a fost necesar pentru noi să fim salvaţi din consecinţele rebeliunii noastre împotriva lui Dumnezeu.

Isus- Salvatorul omenirii

Biblia Îl descoperă pe Isus Cristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, şi singurul Salvator al omenirii din păcat, judecată şi blestem.

Lecţia 4: Legea şi judecata lui Dumnezeu

Lecţia 4: Legea şi judecata lui Dumnezeu

de Michael Fackerell

De la rebeliunea din grădină, toată omenirea a fost născută cu o natură rebelă care este înclinată să respingă ce este bun şi înţelept şi să aleagă ce este rău şi prostesc.

” Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici.

Lecţia 3: Voia lui Dumnezeu şi Rebeliunea Omului

Lecţia 3: Voia lui Dumnezeu şi Rebeliunea Omului

(de Michael Fackerell)

Planul lui Dumnezeu: O familie a dragostei

Dorinţa lui Dumnezeu de la început a fost ca să-şi înpărtăşească dragostea Sa.În mod etern, a existat dragoste între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dorinţa lui Dumnezeu a fost să aibe copii – o familie cu fii şi fiice creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, care în mod intim să poată relata cu Dumnezeu într-un mod care să-L satisfacă pe El.Copii care să fie ca El, care să-L iubească din inimă pentru că au vrut asta, aceasta este ceea ce Dumnezeu-Tatăl vrea.

Lecţia 2: Natura şi atributele lui Dumnezeu

LECŢIA 2 – Natura şi atributele lui Dumnezeu
(de Michael Fackerell)

Noi nu putem şti cum este Dumnezeu decât prin ceea ce El ne arată despre El însuşi. Noi nu-L putem cunoaşte pe Dumnezeu prin gândire filosofică, prin discuţii despre felul cum am dori noi să fie sau cum gândim noi că El trebuie să fie.

Exod 20:3-5.

A doua poruncă spune în esenţă că noi nu trebuie să reprezentăm fals cine este Dumnezeu şi să ne închinăm unui Dumnezeu al imaginaţiei, dorinţelor şi preferinţelor noastre proprii. Nu-L putem reprezenta pe Dumnezeu prin nici un obiect, pictură, artă.

Lecţia 1: Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu

Lecţia 1: Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu
(de Michael Fackerell)

Ce este Biblia?

Biblia este o colecţie de 66 de cărţi, 39 în Vechiul Testament sau Vechiul Legământ şi 27 în Noul Testament sau Noul Legământ. Aceste cărţi descoperă povestea lui Dumnezeu care tratează cu omenirea şi în special Poporul Său-în Vechiul Testament, poporul lui Israel şi în Noul Testament, poporul Său-Biserica.

Inspiraţia Bibliei

Deşi Biblia a fost scrisă de diferiţi autori umani înaintea fiecăruia a fost Duhul Sfânt care a inspirat ceea ce ei au scris. Dumnezeu atunci este autorul Bibliei.

El ayuno – clave para el poder

Se ha dicho con razón que la oración no es la preparación para la batalla – La oración es la batalla. Y de todas las cosas que podemos hacer para aumentar el poder y la orientación de la oración, el ayuno es sin duda el más potente.

Aquí es donde la potencia es menos, porque el ayuno nos pone en armonía con un dios todopoderoso que exige la humildad de aquellos que desean estar cerca de él. El ayuno humilla la carne. Cuando se hace con ese fin, le place al Espíritu de Dios.

Prayer Pastoring by Ps Peter Earle

This book contains valuable wisdom from an experienced pastor associated with the Christian Outreach Centre movement in Australia who has been used by God to pioneer and pastor 5 or so churches over the last 34 years. You will learn principles of effective prayer for the people God has given you to pray for.

 

Please enable us to use MORE time to reach MORE PEOPLE ... Donate NOW.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon