Lecţia 2: Natura şi atributele lui Dumnezeu

LECŢIA 2 – Natura şi atributele lui Dumnezeu
(de Michael Fackerell)

Noi nu putem şti cum este Dumnezeu decât prin ceea ce El ne arată despre El însuşi. Noi nu-L putem cunoaşte pe Dumnezeu prin gândire filosofică, prin discuţii despre felul cum am dori noi să fie sau cum gândim noi că El trebuie să fie.

Exod 20:3-5.

A doua poruncă spune în esenţă că noi nu trebuie să reprezentăm fals cine este Dumnezeu şi să ne închinăm unui Dumnezeu al imaginaţiei, dorinţelor şi preferinţelor noastre proprii. Nu-L putem reprezenta pe Dumnezeu prin nici un obiect, pictură, artă. Cu siguranţă noi nu trebuie să ne închinăm sau să ne rugăm la nici o reprezentare de genul acesta. Făcând aceasta îl insultă pe Dumnezeu ca atunci când dacă s-ar pune numele Meu sub fotografia unui găndac, asta m-ar insulta.

Dumnezeu este Duh, şi aceia care se închină Lui, trebuie să se închine în Duh şi în Adevăr! (Ioan 4.24)

Ce arată creaţia despre Dumnezeu?

Cerurile descoperă gloria lui Dumnezeu. (Psalm 19.1)
Gloria lui Dumnezeu este ”greutatea” Lui, importanţa Lui, frumuseţea Lui, maiestatea Lui, puterea, natura Sa eternă.

Firmamentul arată lucrarea mâinilor Sale.
– Creaţia, în special spaţiul, îl arată pe Dumnezeu a fi o Fiinţă infinit de inteligentă şi înţeleaptă şi plină de cunoştinţă.
– Dumnezeu trebuie că este mai bătrân decât Universul.
– Toţi oamenii au această revelaţie despre Dumnezeu. (Psalm 19.3-4)
Creaţia arată puterea eternă a lui Dumnezeu şi Dumnezeirea Lui, aşa că omul păcătos este fără scuză. (Romani 1:19-20)

– Creaţia descoperă bunătatea lui Dumnezeu (El ar fi putut să facă toate lucrurile neplăcute ca să mâncăm sau să ne uităm la ele, dar n-a făcut-o)
– Dumnezeu arată că dă atenţie detaliilor
– Multe lucruri arată blândeţea lui Dumnezeu, capacitatea Sa artistică.

Ce descoperă Biblia despre Dumnezeu?

– Atributele lui Dumnezeu
1. Dumnezeu este etern, înainte de existenţa tuturor lucrurilor (Coloseni 1.17), şi fără sfârşit (Psalm 102.27) (Psalm 90.1-2)
2. Dumnezeu este omnipotent (Ieremia 32.17). El are putere să facă ce vrea. (Apocalipsă 19.6)
3. Dumnezeu este omniscient (ştie totul). (Psalm 147.5) ( 1 Ioan 3.20)
4. Dumnezeu şi numai El este înţelept în El însuşi. (Romani 16.27). Orice înţelepciune pe care o avem vine de la Dumnezeu, nu din creativitatea noastră independentă. înţelepciunea este cunoştinţa corect aplicată să realizeze un scop drept.
5. Dumnezeu este omniprezent. (Psalm 139.7-12; Ieremia 23.24). El umple cerul şi pământul şi nu este loc în care Dumnezeu să nu fie, privind.
– Dumnezeu stă de asemenea, în afara cerurilor şi a pământului. (Geneză 1.1)
6. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. (Maleahi 3.6; Evrei 13.8)
7. Dumnezeu este sfânt (Psalm 99.3). Sfinţenia este frumuseţe spirituală. Ca un diamant în lumină cu multe feţe, fiecare atribut al lui Dumnezeu străluceşte în afară în balanţă perfectă. Nu există defect în caracterul sau natura lui Dumnezeu.
8. Dumnezeu este corect (cinstit, imparţial, drept). (Deutoronom 33.24; Psalm 116.5)
– Dumnezeu este un judecător drept. El judecă cu corectitudine, cunoscând toate faptele şi toate intenţiile inimii. (Romani 2.16)
9. Dumnezeu nu este mincinos şi are integritate. (Numeri 23.19)
10. Dumnezeu este credincios (îşi ţine promisiunile). 2 Timotei 2.13.
11. Dumnezeu este dragoste (vezi secţiunea de mai jos)

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt

O marcă a unui cult fals este că ei neagă Trinitatea. Aceasta este doctrina că Dumnezeu este una, deşi se manifestă în trei persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Fiecare este Dumnezeu şi totuşi nu sunt trei dumnezei ci unul.

Cum putem înţelege aceasta?

Noi nu putem înţelege pe deplin pe Dumnezeu pentru că atunci am fi mai mari decât Dumnezeu. De aceea, nu este surprinzător că noi nu putem înţelege pe deplin această idee Biblică. Oricum, o ilustrare din natură poate ajuta. Gheaţă, apă lichidă şi abur sunt toate apă şi au aceeaşi formulă chimică. Deşi ele se manifestă diferit, totuşi ele pot exista în acelaşi timp (la 4*C). La fel Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt toţi Dumnezeu, deşi se pot manifesta diferit totuşi în acelaşi timp. Un exemplu bun pentru asta este în povestea botezului lui Isus în Matei 3.16-17. Isus, Fiul lui Dumnezeu este botezat, Duhul coboară ca un porumbel şi Tatăl vorbeşte:” Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi găsesc plăcerea Mea.”

Dumnezeu este una (Deutoronom 6.4).
Isus a spus, ” Eu şi Tatăl Meu suntem una.” Ioan 10.30.

Creştinii nu sunt închinători la mai mulţi Dumnezei, aşa cum musulmanii ar declara. Dar cu Dumnezeu este pluralitate în unitate. Aşa cum noi suntem duhuri, avem suflete şi trăim într-un trup şi nu sunt trei individuali, ci unul (1 Tesaloniceni 5.23), aşa Dumnezeu este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi totuşi sunt una.

Geneză 1.26 Apoi Dumnezeu a spus, ” Să-l creăm pe om după chipul şi asemănarea noastră…”. Omul este o unitate de trei părţi ca Dumnezeu este trei-în-una.

– Dumnezeu este descoperit ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (Matei 28.19)
– Tatăl este Dumnezeu. Efeseni 1.2, 1 Corinteni 8.6.
– Isus nu este numai Fiul lui Dumnezeu (Luca 22.70; Matei 16.16), El este Dumnezeu (Coloseni 2.9) pentru că Dumnezeu întreg locuieşte în El întrupat. Cuvântul (Isus)
a fost Dumnezeu. (Ioan 1.1). Isus a acceptat închinare (Matei 8.2; Matei 28.9) dar El însuşi a spus să te închini numai lui Dumnezeu (Matei 4.10). îngerii lui Dumnezeu nu ar accepta închinarea. Apocalipsă 22:8-9.
– Toate contra argumentele folosind Scriptura de Martorii lui Iehova şi alte culte false pot fi răspunse când înţelegi ce înseamnă cuvintele în greacă.ex: “întîi născut” înseamnă moştenitor, nu că Cristos a fost prima fiinţă creată. Martorii lui Iehova spun că Cristos este înţelepciunea lui Dumnezeu (Proverbe 8). A fost vreodată un timp când Dumnezeu nu a avut înţelepciunea Sa?
– Isus este chemat Părinte al veşniciilor, Dumnezeu atotputernic (Isaia 9.6). El a spus: ”Dacă M-aţi văzut pe Mine, aţi văzut pe Tatăl.” (Ioan 14.9). Viaţă lui Isus a dezvăluit inima de Tată a lui Dumnezeu către om.
– Duhul Sfânt nu este o forţă sau o putere. El este o persoană. Fapte 5.3,4 descoperă că Duhul Sfânt este Dumnezeu. El vorbeşte (Fapte 13.2; Ioan 16.13). El ghidează. El are o minte (Romani 8.26,27) care cercetează până şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. El are sentimente. El poate fi întristat (Efeseni 4.30). O forţă sau o putere nu are aceste caracteristici.

Dragostea şi natura lui Dumnezeu

– Dumnezeu este bun (Naum 1.7). El vrea să facă bine. El ne-a dat lucruri bune de care să ne bucurăm. (1 Timotei 6.17).
– Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4.8)
– Dumnezeu acţionează pentru binele întregului Univers în acord cu cunoştinţa şi înţelepciunea Sa infinită. Deşi lasă loc deciziilor libere ale omului şi activităţii împărăţiei lui Satan aşa ca El să poată avea copii testaţi, fii maturi care-L iubesc din inimă. Acesta este scopul Lui. Aceasta explică de ce Dumnezeu permite răul să existe în timpul existent.
– Gândurile şi planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt planuri pentru bine şi nu pentru rău. (Ieremia 29.11).

– Dragostea lui Dumnezeu pentru noi L-a determinat pe El să sacrifice pe Fiul Său preţios pentru noi, să înlăture vina păcatelor şi să facă posibil pentru noi să devenim transformaţi ca fii adoptaţi de Dumnezeu.
– Dumnezeu este plin de compasiune (Marcu 6.34)
– Dumnezeu este iertător şi plin de milă (Psalm 103.3)

Inima de Tată a lui Dumnezeu

– Dumnezeu este un Tată.
– Un tată este un protector, un vindecător, cel care te aprovizionează cu identitate pentru copiI săi. Dumnezeu este, de asemenea, toate aceste lucruri pentru noi.
– El ne dă daruri bune (Iacov 1.17). El în special dă copiilor Săi care-I cer. (Matei 7.11)
– Copii lui Dumnezeu pot veni la Tatăl prin Isus (Ioan 14.6) şi Sângele Său vărsat. (Evrei 10.19-22)
– El este vindecătorul nostru. (Exod 15.26). Noi putem veni la El ştiind că El vrea să vindece inimele, sufletele şi trupurile noastre. Isus a descoperit aceasta prin vindecarea tuturor celor care au venit la El cu credinţă. Dacă tu L-ai văzut pe Isus, L-ai văzut pe Tatăl.

– Caracterul lui Dumnezeu este Descoperit în Isus Cristos (Ioan 14.9)

Satan şi duhurile rele.

– Dumnezeu a creat o mulţime de îngeri, incluzând cel puţin trei arhangheli: Lucifer, Mihail şi Gavril. îngerii sunt fiinţe spirit care pot să se manifeste sau nu într-o formă vizibilă (de obicei nu). Toţi îngerii au fost creaţi buni şi sfinţi dar Lucifer, îngerul angajat cu închinarea a decis să se înalţe pe el însuşi şi a condus o rebeliune în cer împotriva lui Dumnezeu. Lucifer şi îngerii săi au fost aruncaţi din ceruri şi au devenit Satan şi duhurile sale rele. Demonii sunt de rang mai jos în ordinea duhurilor rele care caută să-şi exprime natura lor rea prin oameni. Ezechiel 28.13-15; Isaia 14.12-14; 2 Petru 2.4.

– Satan este de aceea, autorul răului. Dorinţa sa principală este să primească închinarea care aparţine numai lui Dumnezeu-Creatorul. De asemenea, el lucrează în ura sa împotriva omenirii ca să-i distrugă cât de mult poate pentru acest timp şi pentru eternitate.

– Ca şi duhurile sale, satan are o minte, emoţii şi o voinţă care este în rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Ei sunt persoane nu forţe. Vezi Luca 11.24

Activităţile de vârf ale lui satan şi ale demonilor:
* ei îi ispitesc pe oameni ca să păcătuiască, prin faptul că pune tot felul de imaginaţii în minţile oamenilor şi vorbind cuvinte de înşelăciune. (Geneză 3:1-6)
* ei înşeală (2 Corinteni 11.14). Ei în special mint despre Dumnezeu, punând tot răul pe seama lui Dumnezeu. Mulţi lideri religioşi sunt înşelaţi de satan.
* ei rănesc prin boală, moarte, ruperi de relaţii umane conducând la ceartă, război şi violenţă. Fapte 10.38.
* ei ameninţă (producând frică) 2 Timotei 1.7
* ei domină sau înrobesc. 2Timotei 2.26
* satan caută să recruteze sclavi prin puterea vrăjitoriei şi alte forme de religii false. El dă putere sau bani sau plăceri sexuale ca shimb pentru anumite forme de închinare şi supunere. Dar satan întotdeauna trădează pe slujitorii săi, aşa că şi ei devin victime ale urii sale
* ei acuză pe oamenii lui Dumnezeu aşa ca ei să-şi reducă efectivitatea lor în rugăciune şi în relaţia lor cu Dumnezeu.
* ei hărţuiesc – prin atacuri repetate asupra minţii, emoţiilor, trupurilor sau prin a inspira persecutori ca să facă viaţa mai grea pentru creştini.
*ei se glorifică pe ei înşişi prin vrăjitorie, religie falsă şi alte unelte ca ocultism, rock-and-roll.

– Frică, ură şi mândrie sunt motivaţiile majore în împărăţia lui satan.

– Isus a spus că hoţul vine să fure, să înjunghie şi să distrugă. Dacă tu te împrieteneşti cu o astfel de persoană eşti un nebun. (Ioan 10:10).

– Noi suntem în război cu satan şi cu duhurile rele (Efeseni 6.12). Doar prin puterea lui Cristos şi autoritatea Lui, putem să-i scoatem afară din poziţiile lor de influenţă.

– Dacă suntem în relaţie corectă cu Dumnezeu n-avem de ce să ne temem. Dacă nu, ar trebui să strigăm la Dumnezeu pentru eliberare.

– Lucrarea lui satan include boală, inspiră religie falsă, ceartă şi războaie, crează sărăcie şi opresie, conduce pe oameni la chin şi iad. El încearcă să fure creştinilor din moştenirea lor în Cristos.

– Pentru mai multe detalii citeşte”Tu vei fi liber ” de Michael Fackerell sau din învăţătura lui Derek Prince.

Imagini false despre Dumnezeu

Aceste false imagini despre Dumnezeu sunt foarte mult promovate de satan şi demonii săi. Ei sunt responsabili pentru multe lucruri pentru care oamenii îl acuză pe Dumnezeu.

1. “Dumnezeu este împietrit şi nesimţitor, şi se bucură să vă vadă suferind.”
– Dumnezeu are milă de oameni. (Marcu 6.34). El simte cu noi durerile noastre. El nu este dur şi nepăsător, distant şi de nemişcat. Suferinţa este rezultatul alegerilor omului şi lucrarea diavolului. Dumnezeu a dat alegerilor noastre morale o semnificaţie reală. Păcatul cauzează dureri, blestem, moarte şi judecată. Dar Dumnezeu nu ne-a făcut să păcătuim.

2. “Dumnezeu este impersonal şi nu-i pasă ce facem noi. El doar administrează Universul ca un computer gigant.” Nu, Dumnezeu este Tatăl nostru.

3. “Dumnezeu este aşa de iubitor că niciodată n-ar pedepsi pe cineva şi cu siguranţă niciodată în iad.” GREŞIT! Dumnezeu este de asemenea un Dumnezeu drept, care se desfătează în dreptate ca şi în îndurare. Psalm 9.17. Ieremia 9.23. Dumnezeu nu va renunţa la dreptate ca să ne salveze din prostia şi rebeliunea noastră. Dar în dragostea Sa, El L-a făcut pe Isus să plătească pentru păcatele noastre, prostiile şi rebeliunea. Dar cineva trebuia să plătească.

4. Dumnezeu caută întotdeauna să găsească greşlile noastre şi să ne judece pentru ele. NU. Dumnezeu a pus la dispoziţie sângele lui Isus să acopere greşelile noastre, vinele şi păcatele. El nu este ca fariseii care căutau un motiv să-L acuze pe Isus. El vrea milă, nu jertfă. (Marcu 3.1-6; Matei 12.1-7; Luca 9.51-56)

CONCLUZIE: Să ne relatăm cu Dumnezeu bine, trebuie să înţelegem că El ne iubeşte şi că El este răsplătitorul celor care îl caută cu hărnicie (Evrei 11.6). Noi ar trebuii să credem:

– Cuvântul – nu punctele de vedere ale lumii despre Dumnezeu
– Cuvântul – nu fricile şi emoţiile noastre. (1Ioan 4:16,18; Romani 8:1)
Cuvântul – că Dumnezeu este pentru tine şi nu împotriva ta (Romani 8:31)
Cuvântul – că El este cel care ne dă, nu cel care ţine pentru El (Romani 8:32)

Copyright © Michael Fackerell 2009
www.christian-faith.com/forjesus/romana

Aveţi permisiunea să duplicaţi şi să distribuiţi gratuit această învăţătură atâta timp cât nu modificaţi nimic din content, inclusiv numele autorului, nota de copyright şi adresa paginii de web.

Print Friendly, PDF & Email
About Michael Fackerell

The Christian faith is about Jesus. He came to save the lost. About Jesus Christ, Bible teaching, Testimonies, Salvation, Prayer, Faith, Networking.

Leave a Reply (Choose Facebook or Standard)

 

Please enable us to use MORE time to reach MORE PEOPLE ... Donate NOW.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon