Lecţia 1: Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu

Lecţia 1: Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu
(de Michael Fackerell)

Ce este Biblia?

Biblia este o colecţie de 66 de cărţi, 39 în Vechiul Testament sau Vechiul Legământ şi 27 în Noul Testament sau Noul Legământ. Aceste cărţi descoperă povestea lui Dumnezeu care tratează cu omenirea şi în special Poporul Său-în Vechiul Testament, poporul lui Israel şi în Noul Testament, poporul Său-Biserica.

Inspiraţia Bibliei

Deşi Biblia a fost scrisă de diferiţi autori umani înaintea fiecăruia a fost Duhul Sfânt care a inspirat ceea ce ei au scris. Dumnezeu atunci este autorul Bibliei.
”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu…” 2 Timotei 3.16

Isus a învăţat că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura nu poate fi desfiinţată. Ioan 10.34,35. Credinţa în Isus stă în picioare sau cade cu credinţa în Scripturi. Isus a spus:” N-aţi CITIT ce vi s-a SPUS DE DUMNEZEU” Matei 22.31. Isus spune că când Biblia vorbeşte, Dumnezeu vorbeşte.

Autoritatea Bibliei

Autoritate şi autor sunt concepte care se relatează direct unul la celălalt. Pentru că
Duhul Sfânt ( care este Dumnezeu ) este autorul Bibliei, autoritatea Bibliei este autoritatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă, când Biblia ne vorbeşte, atunci Dumnezeu ne vorbeşte. A nu te supune Noului Testament înseamnă să nu te supui lui Dumnezeu.

Iaon 12.46-48 citim. ” Acela care Mă respinge, şi nu primeşte cuvintele Mele”. Cuvântul are autoritate să judece şi va judeca în ziua din urmă.

Luca 6:46-49.
Isus este Domnul vieţii tale dacă şi numai dacă tu faci ceea ce El spune în Cuvântul Său. Noi trebuie să venim la Isus, să auzim ce spune El, şI Să împlinim. Noi trebuie să săpăm dincolo de tradiţii, prejudecăţi şi erorile omului la stânca care este Cristos dacă o să avem vieţi solide în Împărăţia lui Dumnezeu, care vor trece testele.

Unii se ceartă că Scripturile s-au schimbat. (Vezi motive să crezi). Dar Dumnezeu a promis să prezerve Cuvintele Sale pentru totdeauna ( Psalm 12.7 ). Dacă noi credem în Dumnezeul credincios cel care face soarele să răsară în fiecare zi, atunci ar trebui să credem că El a prezervat Cuvântul Său pentru noi de asemenea.

2 Timotei 3.16-17
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să ÎNVEŢE, să CONVINGÂ, să ÎNDREPTE, să DEA ÎNŢELEPCIUNE ÎN DREPTATE, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie DESĂVÂRŞIT şI CU TOTUL PREGĂTIT PENTRU ORICE LUCRARE BUNĂ.

Cine poate interpreta Biblia?

– Toţi cei care vor să fie ucenici ai lui Isus ( Creştinii ) trebuie să rămână în Cuvântul Său. ( Ioan 8.30-31 ). Ioan 15.7. Ioan 14.21,23.

– Scriptura este consistentă – Scriptura interpretează Scriptura. 2 Petru 1.21. Psalm 12.6-7.

– Duhul Sfânt, ca autor, este în cele din urmă cel care interprează.

– Duhul Sfânt a creat Scriptura, nu Biserica.

– Duhul Sfânt niciodată nu se contrazice singur.

– Isus a spus că Duhul Sfânt ne va ghida în tot adevărul. (Ioan 16.13)

– Duhul Sfânt este dat acelora care se supun lui Dumnezeu.(Fapte 5.32) Dumnezeu descoperă adevărul despre doctrină acelora care vor să facă voia Lui. (Ioan 7.17). Noi nu ne putem încrede în aceia care voit nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu ca ei să ne interpreteze corect Biblia.

– Fiecare trebuie să fie deplin convins în mintea lui. (Romani 14.5)

– Daniel a studiat cartea Ieremia ca s-o înţeleagă, noi ar trebui să-I cerem lui Dumnezeu înţelepciune în studiul nostru de Scriptură. (Iacov 1.5)

– Dumnezeu şi-a înălţat Cuvântul Său deasupra oricărui nume. (Psalm 138.2)

– Scriptura, fiind Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Domnului către Biserică, judecă Biserica (Ioan 12.47,48). Biserica n-are nici un drept să respingă statutele depline
ale Scripturii. (Isaia 8.20). Noi putem judeca declaraţiile oricărei biserici care vorbeşte contrar Scripturii.

– Noi trebuie să testăm toate lucrurile. (1Tesaloniceni 5.21). Cum? După standardul Cuvântului lui Dumnezeu, Scriptura. (Isaia 8.20).

– Scriptura nu poate fi înlocuită niciodată de tradiţia omului. Matei 15.1-9; Marcu 7.8-13.

– Conceptul adevărului prezent (2 Petru 1.12) arată că biserica poate creşte în înţelegerea şi aplicarea Scripturii în timp ce istoria progresează.

-Dumnezeu ne judecă în acord cu lumina pe care o avem, sau lumina pe care DECLARăM că o avem. (Iaon 9.41, Romani 2.11-16)

Puterea Cuvântului lui Dumnezeu vorbit (rosteşte Biblia cu voce tare)

– Biblia este vie şi lucrătoare, ascuţită – nu moartă. Evrei 4.12
– Dumnezeu veghează asupra Cuvîntului Său ca să-L împlinească. Ieremia 1.12
– Este o sămînţă care produce viaţă nouă. Luca 8.11; Marcu 4.14; 1 Petru 1.23
– Este apa vieţii Psalmul 1.1-3; Efeseni 5.25
– Ca Dumnezeu, este un foc. Ieremia 5.14; 20.9; 23.19
– Este un ciocan să deschidă inimile împietrite Ieremia 23.19
– Produce…

Viaţă (Psalm 119.50) Speranţă (Psalm 119.49)
* Mântuire (Romani 1.16) Ghidare (Psalm 119.105)
Bucurie (Neemia 8.12; Psalm 119.14) Trezire (Psalm 119.25; 2 Împăraţi 2;Neemia 9.3)
* Credinţă (Romani 10.17) Dragoste (1 Timotei 1.5)
Libertate (Ioan 8.31-32) Eliberare (Psalm 119.9)
* Vindecare (Psalm 107.20) * Prosperitate (Psalm 1.1-3; Iosua 1.8)
Provizie (3Ioan 2) Victorie (Matei 4.4,7,10,11)
Înţelepciune (Psalm 19.7) * Creştere spirituală (Fapte 20.32)
Curăţire (Efeseni 5.25) Sfinţire ( Ioan 17.17)
Protecţie (Psalm 17.4) Cunoştinţa adevărului (Ioan 17.17)
Tărie (Psalm 119.28) Mângâiere (Psalm 119.50)
Unelte pentru slujire (2Timotei 3.17)

Mesajul Bibliei

Biblia ne spune despre Dumnezeu şi cum ne putem întoarce la El. Ne arată caracterul şi căile lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu în Isus Cristos Domnul nostru, cine suntem noi şi cum trebuie să trăim. Ne spune originile noastre, identitatea noastră şi destinul nostru.

Persoana Bibliei

Persoana Centrală a Bibliei este Domnul Isus Cristos. Orice înţelegere a Bibliei care ignoră pe Isus a pierdut esenţa Bibliei. Ioan 5.39-40. Scripturile ne arată pe Isus, Cuvântul lui Dumnezeu (Apocalipsă 19.13), în care noi avem viaţă. Fariseii şi alţi oameni religioşi studiază Biblia dar Îl pierd pe Isus şi de aceea pierd scopul Bibliei.

Motive să crezi:

– Dumnezeu se manifestă în creaţie şi în conştiinţele noastre şi în faptul că noi suntem persoane ca şi Creatorul. Biblia este consistentă în asta.(citeşte ”Vorbeşte Dumnezeu prin conştiinţa ta?” de Nicuşor Ghiţescu).

– Biblia face ce spune – ascultă mărturiile miilor din jurul lumii.(citeşte ”Mai multă lumină” de Petru Popovici).

– Sunt multe profeţii specifice împlinite în Biblie.(citeşte ” Mărturii care cre un verdict” de Josh Mc Dowell).

– Sunt mai multe dovezi pentru textul original al Bibliei decât pentru orice altă literatură din vechime.(citeşte ”El a umblat printre noi” de Josh Mc Dowell & Bill Wilson)

– Biserica a fost bazată pe învierea lui Cristos. Acest eveniment are evidenţe istorice puternice.Dacă Cristos a înviat, noi ar trebui să ascultăm de El, să credem declaraţiile Lui, să împărtăşim atitudinea Lui faţă de Scripturi, să ne încredem în capacitatea Sa de a prezerva Cuvântul Său scris pentru noi.(citeşte ”Mai mult decât un tâmplar ” de Josh Mc Dowell).

– Grupări matematice în Biblie au fost descoperite de I. Panin.
– Consistenţa internă a doctrinei în ciuda a mulţi autori diferiţi în perioade diferite de timp.( citeşte ”El a umblat printre noi” de Josh Mc Dowell & Bill Wilson).
– Evenimentele descrise sunt confirmate din ce în ce mai mult de arheologie, alte scrieri istorice în timp ce descoperirile au fost făcute. ex: Arca lui Noe.(citeşte ”El a umblat printre noi” de Josh Mc Dowell & Bill Wilson).

Ce trebuie să facem cu Biblia:

Să citim (1Timotei 4.13). Să medităm (Psalm 1.1-3)
Să o rostim (Iosua 1.8). Să o studiem (2 Timotei 2.15)
Să memorăm (Psalm 119.9) Să o predicăm (2 Timotei 4.2)
Să o lăsăm să ne înflăcăreze şi să trăiască în noi (1 Ioan 2.14)
Să învăţăm (Matei 28.19) Să facem ce ne porunceşte (Iacov 1.22; Luca 11:27,28)

Versete de Memorat şi de cugetat:
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să convingă, să îndrepte, să dea înţelepciune în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul pregătit pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3.16-17

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, ca să poţi face potrivit cu tot ce este scris în ea; căci atunci vei face să-ţi reuşească toate căile şi atunci vei prospera. Iosua 1.8

Copyright © Michael Fackerell 2009
www.christian-faith.com/forjesus/romana

Aveţi permisiunea să duplicaţi şi să distribuiţi gratuit această învăţătură atâta timp cât nu modificaţi nimic din content, inclusiv numele autorului, nota de copyright şi adresa paginii de web.

Print Friendly, PDF & Email
About Michael Fackerell

The Christian faith is about Jesus. He came to save the lost. About Jesus Christ, Bible teaching, Testimonies, Salvation, Prayer, Faith, Networking.

Leave a Reply (Choose Facebook or Standard)

 

Please enable us to use MORE time to reach MORE PEOPLE ... Donate NOW.

close
Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon